A lejohet te punoje femra ne zyrat shteterore?

Jam 32 vjeçar dhe i martuar. Pyetja ime ka te beje me ate se ai i lejohet nje

femre, konkretisht gruas time qe te punoje e perziere me meshkuj ne pune. Ne fakt

bashkeshortja ime eshte e mbuluar me veshje islame. Por dua te dije se ai i lejohet,

a eshte haram apo hallall te punoj e perzier me burrat ne nje zyre. Punen ne nje nga

bashkite-komunat e Republikes se Maqedonise. Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

Advertisements

Si duhet të mbahen këmbët gjatë bërjes së sexhdes?

Për këmbët kur shkojmë në sexhde në namaz ka mendime të ndryshme se si duhen mbajtur disa thonë duhet përkulur duke i mbajtur gishtat drejt nga kibla e dikush tjetër thotë gishtat e këmbëve duhet të qëndrojnë drejtë me tokën. Këmbët si duhen mbajtur dhe kjo a shkakton prishjen e namazit? Këtë e shohim shpesh nëpër xhamia por dhe imamllarët nuk flasin rreth kësaj teme. Nëse mundeni na jepni përgjigje. Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

A mund të na tregoni rreth hadithit që flet për çlirimin e Stambollit?

Sipas transmetimit të Bishr el-Ganevi thuhet se e ka dëgjuar Pëjgamberin a.s duke thënë: “Stambolli pa tjetër do të çlirohet, Komandanti që do ta çlirojë atë sa komandat i mirë eshtë, ushtria sa ushtri e mirë është

Burimet: Hadithi që flet rreth çlirimit të Stambollit i cili ka ardhur që në atë kohë deri më sot me një transmetim të pa dyshimtë është klasifikuar në të gjithe librat e mëdhenjë të hadithit duke filluar që në kohën e Kutubu Sitte e më para si në Musnedin e Ahmed bin Hanbelit (L.241/855), në Buhari (L.256/870), et-Tarihul Kebir dhe et-Tarihus-Sagir, Ibni Ebi Hajthemi në (L.279/892), Kitabut-tarih, Bezzar (L. 292/905) në Musned. Në të gjithë këto hadithi që kemi në fjalë është i kalsifikuar. Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

Kush është kufiri i bindjes ndaj prindërve.

Pyetje:
Jam një djalë i një familjeje që vetëm emrin e ka musliman. Si babai dhe nëna nuk më kanë mësuar asgjë rreth fesë sepse edhe ato vetë nuk dinin asgjë për vete. Babai me nënën shpesh herë flisnin për komshijntë dhe u merrnin me thashetheme. Një ditë u mërzita shumë nga kjo gjë dhe u bërtita të dyve u thashë: “nëse merreni dhe një herë me thashetheme nuk do u vij më në shtëpi” dhe për këtë u betova. Prindërit u zemëruan shumë nga kjo që u bëra.

Një ditë kur unë isha në punë ata kishin ikur fshehurazi në fshat, u ktheva në shtëpi gruaja me fëmijët mbronin prindërit më thonin mua që gabimi ishte i imi. Pyetja që kam për ju është: kush është kufiri i rrespektimit,i bindjes ndaj prindërve dhe nëse prindërit veprojnë diçka të ndaluar vallë fëmija i tyre nuk mund ti këshillojë? Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

A Lejohet te meret abdest ne banjo nese po si?

PYETJE: elamu alejkum…Te nderuar mualim, kam nje pyetje qe shume diskutohet ne DIBER dhe ne mesuesit Sqe tani me mengulm po i rekemi bezhvaktit(5 here ne dite faljeje) duam te dijme se a mund te miret abdest ne banjo dhe si? Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

Kur mevludi quhet bidat e kur jo?

PYETJE: Në disa libra shkruhet se festimi i mevludit ka shumë vlera dhe sevape, ndërsa në disa libra tjerë shkruhet se ky festim është bid’at (risi në fe) etj. Në çfarë mënyre duhet të këndohet për të fituar shpërblimin e duhur apo nuk duhet kënduar fare? Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi

Si behet njeti i sunetit te fundit te xhumase?

Pyetje:
Selamun Alejkum

Desha të di se si falet suneti i vaktit dhe farzi i drekës së fundit pas namazit të xhumasë dhe si bëhet njeti?

Allahu jua shbërbleftë Lexoni pjesën tjetër të këtij postimi